MY

Našim záměrem je předávat i komunikovat informace a hodnoty, které sami žijeme, vyznáváme, milujeme a především, které nás každodenně posilují a podporují v naší cestě. Našim přáním je tyto informace šířit ke všem, kteří o to stojí.

Jsem objevovatel. Tak to vnímám. Od sportovce, přes korporátního IT odborníka, přes technického obchodníka, k řediteli velké firmy a mezinárodní manažerské kariéře až do prázdnoty. Ano do prázdnoty. Měl jsem pocit, že jsem králem, že vše co vidím, tomu rozumím. Co není vidět to neexistuje... A tak nikoho zřejmě nepřekvapí, že přišla touha objevit NĚCO JINÉHO. Skutečnou pravdu. Protože, když vás tyto "světské úspěchy" už neuspokojují, znamená to, že nejsou pravdivé. Nevypovidají nic pravdivého o mně a mají málo společného se skutečným životem.

Všichni jsme od narozeni vybaveni genetickými dary a talenty, optimální trajektorií vesmírem a dokonalým životem pro nás. Na začátku mé "prázdnoty" jsem vědu o genetickém kódu člověka neznal (Human Design), vůbec nic jsem nevěděl o úrovních vědomí (věda Profesora D. Hawkinse) a přesto jsem byl nasměřován na novou cestu. Nejprve jsem hledal v duchovně zaměřených knihách, nejrůznějších filozofiích  a přiznám se, že jsem poznal i nejrůznější Guru. I když je již dnes nepovažuji za pravdivou součást skutečného života, cítím vděk za každou takovou zkušenost, neboť byla součástí mé cesty. Cesty k sobě, cesty ke skutečným vědám o lidské existenci, fungování lidského těla, vesmíru a jeho mechanickém vlivu na naše životy. 

Doslova miluji zpracovávat velká kvanta kvalitních pravdivých informací a prakticky je předkládat druhým. Považuji to za jistou formu služby životu a druhým. Jsem vděčný za tuto moudroust, za svou rodinu, své plné zdraví, lásku ke kvalitnímu jídlu, ke golfu, sportu. Jsem vděčný za lásku k vesmíru/bohu/vyšší inteligenci, že mi byla zapůjčena v tomto životě a že je dostupná všem.

Miluju žít. Miluju existovat. Miluju tvořit, tančit, zpívat, malovat, procházet se, smát se, radovat se, milovat, cítít, vnímat, dýchat, vidět, slyšet, dotýkat se, chutnat. Miluju pozorovat, rozumět, myslet, uvědomovat si a prožívat. Cítím bezbřehou vděčnost za možnost žít. Mám velký respekt, úctu a lásku ke všemu živému. Miluju vše pravdivé, autentické, unikátní, jedinečné a přirozené. Miluju čistotu a ryzí krásnu z nitra vycházející ven. Miluju ovoce, zeleninu, vodu, moře, oceán, slunce, vítr, vzduch, mosty, lodě, jachty, vrtulníky a letadla. Miluju mluvit cízími jazyky, nejraději italsky a španělsky. Jím jen neumělou stravu, raw i veganskou. Používám pouze čistou, přírodní kosmetiku na pleť, kůži i vlasy. Nesleduji televizi, tiskoviny, ani reklamy. Přijímám informace a čtu jen takové knihy, které vnímám jako pravdivé, nebo alespoň nezaujaté. 

Je pro mě velice důležité být vzorem čehokoliv, co pokládám za zdravé, správné a pravdivé. Přeji si být nejlepší verzí sebe sama a naplňovat svůj potenciál na maximum. Přeji si být pravdivá k sobě i okolí. Přeji si svůj pohled soustředit u sebe i druhých na konstruktivní obraz příběhu. 

Mým záměrem je si neustále zachovávat laskavost a soucit se sebou i ostatními bez soudů a kritiky, protože věřím, že bez poznání celkového kontextu a příběhu vesmíru nemám dostatečné poznání k tomu, abych jakkoliv mohla posuzovat. Hluboce si přeji, aby více a více lidí šlo do nitra sebe sama a poznalo krásu bytí ve své přirozenosti, svobodě, míru, radosti, harmonii a konstruktivitě. Přeji nám všem bezpodmínečnost, přijetí, odvahu, nezaujatost, milost a lásku.

Děkuji každému, kdo přispívá k celkové konstruktivitě lidstva. Zároveň děkuji všem bez výjimky za to, že žijí experiment života tak nejlépe, jak umí.