NAŠE PŘEDNÁŠKY

Naše přednášky na sebe nenavazují, ale vzájemně se posilují a podporují. Za základ považujeme přednášku "ZDRAVÍ, BUŇKY, DNA", která stejně jako přednášky "ÚROVNĚ VĚDOMÍ" a "JEDINEČNÁ ODLIŠNOST V NÁS" patří mezi základní pilíře, o které se v našem životě můžeme opřít. Nejoblíbenější máme přednášku "ÚROVNĚ VĚDOMÍ". A bonusové novinky jsou přednášky "2027" a "KDO JSEM JÁ A KDO JSI TY".

Záměrem všech našich přednášek je podpořit a posílit druhé, kteří si přejí žít konstruktivně, přejí si najít sebe sama, stojí o radost ze života z prostého bytí, přejí si být zdraví a žít svůj život. Přejí si přestat sledovat druhé a kritizovat ostatní. Stojí o to cítit lásku, harmonii, spokojenost a zaměřit se na sebe sama, svoji cestu a obnovit spojení se svým nejniternějším bytím.


ZDRAVÍ, BUŇKY, DNA

a biofyzikální produkty DNA


"Přeji si pro své fyzické i psychické zdraví to nejlepší?

Jak mohu podpořit své tělo, aby samo vědělo,

co je pro něj nejlepší a více mě vedlo?
Jak mohu sobě ulevit od stresu a žít nejplnohodnotněji?
Co mě ovlivňuje v životě a co a koho já?

Přeji si přestat sledovat druhé a kritizovat ostatní?

Stojím o to najít sebe sama a žít svůj život?

Stojím o to cítit lásku, harmonii, radost ze života, spokojenost a zaměřit se na svoji cestu?

Fungují mé buňky na maximální potenciál?

Co mohu udělat pro své buňky a jejich posílení?"

Pokud ano, tato přednáška je pro mě.

JEDINEČNÁ ODLIŠNOST V NÁS

Human Design věda o genetickém kódu


"Vím kým skutečně jsem a kam směřuji?
Přeji si najít svoji vnitřní autoritu?
Přeji si fyzickou i psychickou úlevu?
Dozvědět se, jak jsem jedinečný/á?
Co způsobuje moji odlišnost?
Jakou roli v mém životě hraje mé DNA?
Jak elektromagnetické pole mého těla komunikuje 

s okolím?
Jak mohu využít svoji jedinečnost a odlišnost ve svém životě?
Jak se dozvědět více o vrozených darech a talentech?
Zajímá mě, co je věda Human Design?
Jak důležitá je tato věda pro mé zdraví?
Jak podpůrná je pro vztahy a výchovu dětí?
Jak funguje 9 centerní bytost?"
Pokud ano, tato přednáška je pro mě.

ÚROVNĚ VĚDOMÍ

Postoj k sobě a světu je možné zcela změnit


"Jaké pocity mě v životě provází?
Hanba, vina, apatie, smutek, touha, hněv, pýcha? 
Nebo odvaha, neutralita, ochota, přijetí, rozum, láska, radost či mír?
Mohu ovlivnit svůj život a držet ho ve svých rukou?
Jak si mohu udržet konstruktivní vědomí a život?
Je vše, co se mi děje spravedlivé a smysluplné?
Proč se mi děje, co se mi děje?
Je vše okolo mě neosobní?
Jaký je můj postoj k sobě?
Jaký je k druhým lidem?
Zajímá mě se dozvědět víc o tom, jak ovlivnit svůj život konstruktivním směrem?
Věřím, že můj pohled na sebe sama i na vnější svět se na jednotlivých úrovních vědomí liší?" 
Pokud ano, tato přednáška je pro mě.2027

Změna se blíží. Co nás čeká a nemine.

- Human Design - věda o genetickém kódu
- Vesmír, buňky, spojení s člověkem, DNA, neutrina
- CYKLUS CIVILIZACE (19 776 let) - Evoluce člověka
- EPOCHY (3 295 let) a OBDOBÍ (412 let)
- Stávající období, minulé a budoucí
- G-centrum - oblasti lidské existence
- 64 klíčů = 64 kodonů DNA = 64 témat
- 8 klíčových témat stávajícího období
- Rok 2027 a posun klíčových témat lidstva
- 8 nových klíčových témat následujícího období
- Co to pro nás znamená a na co se připravit

ZOBRAZIT VÍCE:

KDO JSEM JÁ A KDO JSI TY

V jakých tématech ovlivňuji svět a v jakých on mě?

"Kdo jsem já a kdo jsi Ty? Co cítím já, co cítíš Ty? Co jsou moje emoce a co Tvoje? Jsem nervózní já, nebo Ty? Přemýšlím nad svými tématy, nebo nad Tvými? Spěchám já, nebo Ty? Mám strach a obavy já, nebo Ty? Z čeho pramení moje nemoc? Co když ji přebírám z Tebe? Jdu svoji cestou, nebo následuji Tvoji? Dělám věci, co baví mě, nebo co baví Tebe? Vyjadřuji sebe sama, nebo jsem se přeměnila k obrazu Tvému? Co mě inspiruje? Co inspiruje Tebe? Zůstávám věrná sama sobě a dokážu rozpoznat, co patří Tobě? Vím co chci já a co už je Tvé přání? Zachovávám si svoji unikátnost nehledě na Tebe? 
Jak mohu zůstat ve svém nitru? 
Jak mohu rozpoznat, co je moje? 
Jak mohu využít naplno své dary a talenty?"

ZOBRAZIT VÍCE:

ROZBOR MAPY GENETICKÉHO KÓDU 

Osobní výklad jedinečné odlišnosti konkrétní osoby

 

Osobní konzultace: 

Ing. Roman Mikluš / Mgr. Daniela Boháčová